Nombres Valencianos
valenciano

Cristeta 

Cristeta 

Del latín eclesiástico, derivado de Cristo.

Cristeta