Nombres Valencianos
valenciano

Pelagi  y Pelàgia 

Pelagi  y Pelàgia 

Del griego, "de alta mar, que navega en alta mar".

Pelagio