Nombres Valencianos
valenciano

Zeferí 

Zeferí 

Variante de Ceferí.

Zeferino